Hello Radio

NIEUW 

 

Samenleving | Bevrijdingsdag | Zingeving

 

Bevrijdingsdag 5 mei - Erwin Kamp - Hoofdkrijgsmachtraadsman bij Defensie. Humanistisch Geestelijk Verzorger bij de Krijgsmacht, spreker en auteur. Erwin Kamp heeft  gisteren tijdens de Nationale Dodenherdenking de zogeheten overweging uitgesproken in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Hij werkt al 22 jaar bij Defensie en is  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn verdiensten. Onderwerp: Vandaag is het 5 mei en vieren we Bevrijdingsdag. Het gesprek gaat over zijn werk, waaronder 10 jaar bij het Korps Mariniers en zijn ervaringen op missies, over diversiteit en inclusie, over het Humanistisch Verbond dat dit jaar 75 jaar bestaat, over waarom de nationale herdenking en viering vooral ook voor jongeren zo belangrijk is, over zijn werk voor het Veteraneninstituut, waarin hij o.a. het eenzijdige beeld in de media over veteranen heeft willen bijstellen, het boek Moral Injury waar hij co-auteur van is, wat hij wil meegeven over vrijheid en onvrijheid, en hoe hij met zijn gezin in het leven staat.

NIEUW

 

Maatschappij | Cultuur | Filosofie

 
Hein van Dongen - filosoof, docent, redacteur en spreker. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving. Onderwerp: Plotinus, een filosoof uit de antieke wereld en medegrondlegger van het neoplatonisme. Zijn werk heeft eeuwenlang grote invloed uitgeoefend op heidense, gnostische, christelijke, joodse en islamitische metafysici en mystici. Een paar honderd jaar na zijn dood in 270 werd het beroemde Griekse Parthenon gebouwd, de tempel voor Athena Parthenos - de Maagd. Zij was de beschermgodin van de stad Athene op de Akropolis van Athene. Kunstwerken hiervan zijn te zien in de 'Acropolis Museum Athene' en het 'British Museum' in Londen.

NIEUW 

 

Maatschappij | Zorg | Welzijn

 

Loudy Nijhof - gemeenteraadslid Dordrecht namens partij - Beter voor Dordt - Senior Jeugd en auteur. Onderwerp: haar werk in de Dordtse gemeenteraad, maatschappelijk werk binnen de PI en de jeugdzorg, waaronder voor jeugdbescherming. Tijdens dit gesprek komen tal van issues aan bod die wellicht kunnen leiden tot mogelijke verbeterpunten in communicatie en procedures in het publieke domein en bij de centrale overheid. De recente toekenning van 613 miljoen euro voor meer crisiscapaciteit en het verkorten van wachttijden is een noodzakelijk gebaar. De juiste uitvoering van de plannen is essentieel. We gaan ook met Loudy in gesprek over haar ingrijpende ervaring als moeder, dat ze heeft beschreven in haar boek 'Mama komt je halen!'

HELLO RADIO NALUISTEREN

luister nu on demand