Hello Radio

NIEUW 

 

Maatschappij | Zorg| Anesthesie

 

 Deborah Abigail - zorgprofessional anesthesie. Zij is werkzaam in een ziekenhuis en heeft ruim 14 jaar ervaring. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit en andere instanties neemt de druk op de zorg nog steeds toe. Ziekenhuizen meldden afgelopen week dat er 36% minder operatiekamers in gebruik zijn dan normaal. De week daarvoor was dit nog 29%. Daarnaast geven 24 van de 74 ziekenhuizen aan dat zij kritieke planbare zorg niet geheel volgens planning kunnen leveren. Dit betekent dat kritieke operaties of behandelingen, één of soms meerdere keren moeten worden uitgesteld. In 19 ziekenhuizen lukt het niet altijd om deze zorg binnen de vereiste 6 weken te kunnen verlenen. Dit zijn 5 ziekenhuizen meer dan 2 weken geleden. Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.
Onderwerp: het vak anesthesie in de breedte, haar werk in de praktijk, en wat zij met collega's ervaart in tijden van corona.

NIEUW

 

Maatschappij | Spiritualiteit | Zingeving

 

Monique - spiritueel coach, programmamaker, auteur en presentatrice. Onderwerp: een interessante reflectie op empathie, vriendelijkheid en het fenomeen macht, wat macht en onmacht is en hoe dat in elkaar steekt. Spiritualiteit is een breed begrip met vele interpretaties over het menselijke innerlijk zijn. Het is een levenshouding van de mens, die niet per definitie op religieuze wijze tot stand hoeft te komen. Haar betekenis ligt in de verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf en de Bron van Leven en Bewustzijn. In de tegenwoordige tijd beseft men op het gebied van spiritualiteit niet altijd waar het om gaat. We hebben veelal het doel voor ogen van bezinning en zingeving. De natuur en het menselijke klimaat dat de bewuste zin voor zingeving en spiritualiteit vormt, is echter essentieel in de huidige tijdsgeest. De reflecties van Monique zijn op zaterdag te beluisteren met spirituele inzichten over het heden, verleden en toekomst.

NIEUW 

 

Maatschappij | Gezondheid | Educatie


Linsey Vanhauwaert  - Coördinator Seksuele Vorming Onderwijs bij het Team Seksuele Gezondheid GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze werkt hier inmiddels ruim vier jaar en is sinds 2008 actief werkzaam in de publieke gezondheidszorg. Linsey heeft ook een studie gedaan voor Sociaal Verpleegkundige aan de Katholieke Hogeschool Kortrijk. Onderwerp: de taken en consulten bij het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Rotterdam-Rijnmond, educatie op scholen onder de noemer Gezonde School Rotterdam, dit is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Ook komt e- health aan bod en online educatie. Linsey legt het accent op de jongeren die een 'dynamische' levensperiode ervaren met veel veranderingen en met name seksuele ontwikkeling. Ook heeft zij een focus op seksuele gezondheid van vrouwen. Het werkgebied van GGD Rotterdam-Rijnmond omvat 15 gemeenten in de regio en is daarmee een van de grootste GGD's in Nederland.

HELLO RADIO NALUISTEREN

luister nu on demand